Verslag ALV 09-11-2009 PDF Afdrukken E-mail

Verslag van de ledenvergadering van 9 november 2009

 Op maandag 9 november vond in het SBM gebouw de ledenvergadering van de

Vereniging Witte Wijk Molenberg plaats in aanwezigheid van enkele medewerkers van Wonen Zuid (als vertegenwoordiging van de huurders en om uitleg te geven over de rol van Wonen Zuid in de Witte Wijk) en accountant dhr. Smeets. Centraal stonden deze keer de klachten over het groenonderhoud die onder andere waren verwoord in een aan het bestuur van de vereniging aangeboden petitie en de op de voorgaande ledenvergadering door de leden aangenomen verhoging van de maandelijkse bijdrage. De opkomst op de vergadering was met ca 60 bewoners zeer goed te noemen waarmee nog maar eens werd aangetoond dat er sprake is van grote betrokkenheid van de bewoners bij de gang van zaken in de Witte Wijk. Toegelicht in de vergadering werd onder andere het ontstaan van het beeldkwaliteitplan. Dit plan is in de tijd van de renovatie van de Witte Wijk mede door de buurtbewoners zelf mee opgesteld om de eenheid en groenrijke uitstraling van de wijk in de toekomst te bewaren. Daarnaast werd er op de vergadering ook een toelichting gegeven door dhr. Smeets over de noodzaak van de recente verhoging van de maandelijkse bijdrage. Er werden deze avond ook afspraken gemaakt en verbeterpunten aangedragen vanuit de bewoners. Enkele bewoners zullen samen met mevrouw Gezel van Wonen Zuid en bestuursleden van de vereniging Witte Wijk met het onderhoudsbedrijf Groen Totaal gaan praten over de kwaliteit van het onderhoud van de groenvoorziening om deze te verbeteren. Daarnaast werd afgesproken dat de agenda voor de ledenvergadering voortaan uitgebreider opgesteld zal worden zodat de te behandelen agendapunten voor iedereen van tevoren inhoudelijk ook duidelijk genoeg zijn. Alle leden van de vereniging ontvangen t.z.t. uiteraard de notulen van de afgelopen ledenvergadering en de uitnodiging en agenda voor de komende ledenvergadering, die werd vastgesteld voor januari 2010, tijdig in de brievenbus. Mochten er nog vragen zijn n.a.v. de algemene ledenvergadering dan kan men uiteraard contact opnemen met het bestuur.