Stadsdeelbezoeken 2010, een terugblik PDF Afdrukken E-mail
zondag, 24 oktober 2010 14:19

In juni en juli is het college op bezoek geweest in de vier stadsdelen. Bij het uitnodigen is gebruik gemaakt van alle emailadressen zoals die bij Buurtgericht Werken bekend zijn. Daarbij is aan iedereen gevraagd om de uitnodiging door te sturen naar het eigen emailbestand. Op deze manier ontstond een kettingreactie. In alle buurten is gebruik gemaakt van locaties die niet meteen voor de hand zouden liggen zoals het Carbooncollege in Hoensbroek, de speeltuin in Heerlerbaan, het Grand Hotel in Heerlen en het restaurant Grand Turqoise in Heerlerheide. Over de deelname kunnen we best tevreden zijn. In totaal bezochten zo’n 350 bewoners uit onze stad de stadsdeelgesprekken.  Klik op lees meer voor het hele artikel

Na de opening door Burgemeester Paul Depla kregen de collegeleden de kans zich op hun eigen wijze voor te stellen. Voor iedereen is het nu duidelijk dat Lex Smeets kan genieten van de vogels, Riet de Wit naast haar drukke baan als wethouder ook met veel plezier oma is, Nico Aarts nog steeds actief voetbalt, Fred Gillissen nu nog maar weinig tijd heeft om te gaan wandelen, het zoontje van Peter van Zutphen zijn rugzakje vaak heeft moeten afstaan en dat Paul Depla ooit zanger heeft willen worden.

De speerpunten van het college zijn door Paul Depla nog eens nadrukkelijk toegelicht:

-       Vertrouwen in de stad en de mensen
-       Meer kansen voor Heerlenaren
-       Goede leefbaarheid van Heerlense buurten
-       Een sterker Heerlen
-       Samenwerking

Na de korte pauze hebben alle aanwezigen de mogelijkheid gehad om gebruik te maken van de mogelijkheid om in een persoonlijk contact met de wethouders hun vragen, wensen of ideeën naar voren te brengen. Hier werd driftig gebruik van gemaakt.

Tijdens de verschillende bijeenkomsten zijn zeer diverse onderwerpen naar voren gebracht.

 • verkeer zoals o.a.: parkeren in het centrum, taxistandplaatsen, parkeertarieven, consequenties invoering betaald parkeren Heerlerheide, consequenties aanleg Buitenring, aanpassing verkeerssituaties en bebording in Heerlen-centrum, gebruik van busbanen
 • Groenonderhoud zoals o.a.: onderhoud oude mijnspoor, brandveiligheid struiken, inzet van groenkorven, het snoeien van overhangende takken, het verwijderen van onkruid, onderhoud van bomen
 • handhaving zoals o.a.: 30 km zones, Pancratiusplein, inzet toezichthouders en boa’s, overlast van bedrijven, (jongeren)overlast
 • milieu zoals o.a.: overlast van Componenta, Klimaatbeheersplan, inzet van zonne-energie
 • werkgelegenheid zoals o.a. inzet van medewerkers van Baanbrekend Werk, ondernemerschap, ondersteuning van startende jonge ondernemers.
 •  accommodaties zoals o.a.: de ontwikkelingen bij MFC Gebrook, beheer van Brede Maatschappelijke Voorzieningen, gebruik van sportaccommodaties, jongerenaccommodaties
 •  afvalverwerking zoals o.a. het vroeg buitenzetten van afvalzakken, het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers, gescheiden inzameling
 • buurtontwikkeling zoals o.a. : aanpak van de Passart, consequenties van sloop, opvulling van bouwlocaties, Masterplan Hoensbroek
 •  onderwijs zoals o.a.: het verdwijnen van les(nood)lokalen, projecten voor jongeren, het voortbestaan van basisscholen
 • cultuur zoals o.a.: verdeling van subsidies
  welzijn zoals o.a.: dierenwelzijn, Amnesty International, minimabeleid

Tijdens de speeddatecontacten zijn heel wat vragen gesteld waar nog antwoord op gegeven gaat worden. De vragenstellers waarvan het (email)adres of telefoonnummer van bekend is zullen persoonlijk antwoord krijgen. Daarnaast zijn verschillende collegeleden uitgenodigd om nader kennis te komen maken in de buurt of bij een specifieke organisatie.

De algemene sfeer van de bijeenkomsten werd vooral gekenmerkt door een opbouwende en prettige sfeer, waarbij de wijze van benadering door het college van Burgemeester en Wethouders maar vooral ook de inzet van alle bewoners als zeer positief werd ervaren.  Typerend hierbij is de opmerking van een van de bezoekers dat  “we best positiever en trots op Heerlen mogen zijn”.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft toegezegd om in 2012 (halverwege deze coalitieperiode) wederom de stadsdelen op te zoeken. Tussentijds zullen zij naast alle individuele contacten ook bezoeken brengen aan alle buurten in de stad.