Nieuws
Contactgegevens voor vragen mbt de VVE Witte Wijk PDF Afdrukken E-mail
maandag, 30 oktober 2017 00:00

Vragen, klachten of opmerkingen? Verweij VVE management regelt de administratieve gang van zaken voor de Vereniging Witte Wijk.

De contactgegevens zijn:

Verwey VvE Management

Randwycksingel 20 A01

6229 EE  MAASTRICHT

Telnr. 043-2057150

E-mailadres technische vragen: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

E-mailadres algemene vragen:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 


 

 
Notulen ALV 2015 toegevoegd PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 17 mei 2016 18:36

De notulen van de ledenvergadering van 2015 zijn toegevoegd onder het onderdeel documenten. Eerstvolgende ledenvergadering volgt in juni 2016.

Een aantal links naar oudere notulen werkten niet goed. Dit probleem is nu opgelost.

 
Notulen ledenvergaderingen toegevoegd PDF Afdrukken E-mail
zondag, 08 februari 2015 14:39

De notulen van de ledenvergaderingen van 2014 zijn toegevoegd onder het onderdeel documenten.

 
Nieuws m.b.t. groenonderhoud PDF Afdrukken E-mail
maandag, 03 juni 2013 19:58

Op advies van GroenTotaal zijn inmiddels alle voortuinen van wat extra bemesting voorzien. Daarnaast worden van een talud aan de Zondagstraat momenteel houten bielzen die in zeer slechte staat verkeerden vervangen door betonnen bielzen.

 
11 juni Algemene Ledenvergadering PDF Afdrukken E-mail
maandag, 03 juni 2013 19:29

Dinsdag 11 juni a.s. vindt om 19.30 uur in het SBM gebouw aan de Jacob van Maerlantstraat 35 de Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging Witte Wijk. Alle leden hebben inmiddels per post een uitnodiging ontvangen met daarbij de agenda en jaarcijfers. Klik hier voor de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.

 
Voordeuren huurders (verkeerd) geschilderd PDF Afdrukken E-mail
maandag, 22 oktober 2012 18:25

Zoals diverse bewoners van de Witte Wijk waarschijnlijk is opgevallen heeft Wonen Zuid onlangs de voordeuren van de huurwoningen opnieuw laten schilderen. Helaas heeft dit plaats gevonden zonder overleg van tevoren met de vereniging en helaas hebben we ook geconstateerd dat de verkeerde kleur verf is gebruikt. De kleur verf van de voordeuren (Sigma schakel contenu Base 2 S3560-R) is zoals bekend voorgeschreven in het toetsingskader beeldkwaliteitsplan. Het bestuur van de vereniging Witte Wijk heeft dan ook via Verwey Vastgoed het dringende verzoek neergelegd bij Wonen Zuid om alle voordeuren over te schilderen in de correcte kleur.

 

 
Let op: Bijdrage verhoogd per 1 juli 2012! PDF Afdrukken E-mail

Let op: de maandelijkse bijdrage is per besluit van de algemene ledenvergadering op 3 november 2011 verhoogd per 01-07-2012 naar 20 euro per maand incl. glasverzekering en 18,21 euro excl. glasverzekering. We zien dat diverse leden nog het oude, foutieve bedrag betalen. Voorkomt aanmaningen en incasso procedures en pas het bedrag dus aan in je internetbankieren.

 

 
Jeu de Boules toernooitje op baan Dr Nolensplein PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 22 mei 2012 18:48

Aan het Dr Nolensplein heeft de gemeente Heerlen in het verleden een Jeu de Boulesbaan aangelegd. Deze wordt inmiddels af en toe gebruikt door recreanten en een Jeu de Boulesvereniging. a.s. zaterdag 26 mei vindt hier een toernooitje plaats van 12.00-17.00 uur georganiseerd door deze Jeu de Boulesvereniging. Geïnteresseerden die mee willen doen kunnen zich op dit tijdstip melden bij de baan.

 
Stand van zaken m.b.t. renovatie toegangspaden PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 22 mei 2012 18:43

Uit de vorig jaar gehouden enquête bleek dat veel bewoners het liefste als eerste de paden naar de woning gerenoveerd zouden zien worden als er iets wordt gerenoveerd door de vereniging. Samen met Verweij Vastgoed zijn inmiddels diverse offertes opgevraagd. Momenteel onderzoeken we met welke partij het beste in zee kan worden gegaan en hoe de financiering van de behoorlijke kosten zou kunnen worden vormgegeven. Dit vergt enige tijd. Zodra er meer duidelijk is wordt er een voorstel geformuleerd voor de algemene ledenvergadering.

 
3 november algemene ledenvergadering PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 21 oktober 2011 14:54

Op 3 november a.s. vindt de algemene ledenvergadering van de Vereniging Witte Wijk plaats om 19.30 uur in het SBM gebouw. Alle leden hebben inmiddels bericht hiervan ontvangen en de noodzakelijke stukken toegestuurd gekregen. De notulen van de vorige vergadering zijn hier te vinden.

 
Zondag 28 augustus a.s. 16e straatmarkt Voskuilenweg PDF Afdrukken E-mail
maandag, 25 juli 2011 19:24

Op zondag 28 augustus a.s. vind de 16e (jaarlijkse) straatmarkt aan de Voskuilenweg (Molenberg) plaats. Met ca. 150 marktkramen (allen met gebruikte goederen) en genoeg ander vertier belooft het ook dit jaar weer een erg leuke dag te worden.
16 jaar geleden namen de organisatoren en initiatiefnemers, Leon van de Akker en Roel Leers, het besluit om dit jaarlijkse evenement op te starten. ‘We begonnen toen met 27 kramen.  Inmiddels zijn daar meer dan 100 kramen bijgekomen waarmee de straatmarkt echt aan het maximum zit’, vertellen Leon en Roel zichtbaar enthousiast.
Café Paniek bemenst het gezellige terras met -live- muziek. Onder andere Molenberg’s eigen Marco ‘Elvis’ Vonk staat garant voor een gastoptreden terwijl Harmonie- Fanfarekorps Sint Bernadette ook dit jaar een feestelijke rondgang over de markt maakt. Nieuw is het ‘Wonen-Zuid koffieconcert’ dat Sint Bernadette (tussen 11.00u en 12.00u.) midden op de markt geven zal. (klik op lees meer voor het hele artikel)

Lees meer...
 
Status enquête Witte Wijk PDF Afdrukken E-mail
zondag, 29 mei 2011 01:25

Inmiddels zijn er tientallen enquête formulieren retour gekomen. Het responspercentage ligt momenteel op 40,45% en we hopen dat dat nog zal stijgen.
Immers alleen op basis van de reacties van de woningeigenaren kan het bestuur een beleid formuleren. Uit de enquete blijkt op sommige punten in elk geval
een grote eensgezindheid, met name m.b.t. het beeldkwaliteitplan. Op andere punten is de verdeeldheid groter. We werken momenteel alle antwoorden uit. Gezien
het werk dat hier aan vastzit, er nog steeds formulieren binnenkomen en omdat we graag met een goed overzicht terug komen naar de woningeigenaren zal dit nog enige tijd vergen.  Feit is in elk geval dat de enquete nu al genoeg aanknopingspunten biedt om een toekomstig beleid op te formuleren en concrete acties te ondernemen. Sommige bewoners hebben ook aangegeven om contact op te nemen om een bepaalde reden. Ook deze verzoeken zulen we de komende tijd gaan afhandelen, maar het kan even duren omdat sommige verzoeken een nadere bezichtiging van de situatie vergen en er in sommige gevallen ook andere partijen in het spel zijn zoals Wonen Zuid of de gemeente Heerlen. Alle personen die verzoeken om contact op te nemen krijgen in elk geval bericht van het bestuur
zodra de betreffende situatie duidelijk is, maar dat kan dus even duren. Graag uw begrip hiervoor.

 

 
Aankondiging enquête m.b.t. de Witte Wijk PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 07 mei 2011 01:06

Zoals op de laatste algemene ledenvergadering aangekondigd houdt het bestuur i.s.m. Verwey VVE management een enquête onder de woningeigenaren in de Witte Wijk over diverse onderwerpen. Deze variëren van voorzieningen in de wijk tot het groenonderhoud en van de maandbijdrage tot mogelijke renovatieprojecten. Een dezer dagen zullen alle leden de enquête ontvangen. We doen een dringend beroep op alle leden om de enquête in te vullen zodat we een goed beeld krijgen van de punten die verbeterd kunnen worden in de wijk of extra aandacht verdienen. Daarbij opgemerkt dat ook de vereniging gebonden is aan de financiële middelen die beschikbaar zijn en de bereidheid van de leden om wel of niet in zaken te investeren. Ook dit zal moeten blijken uit de enquête. De resultaten worden t.z.t. onder alle leden verspreid.

 

 
Verzoek: geef de planten in de voortuin water in tijden van droogte ! PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 04 mei 2011 21:51

Met de start van de zomermaanden doen we een dringend beroep op de bewoners van de Witte Wijk de planten in de voortuinen af en toe van water te voorzien in tijden van droogte om te voorkomen dat we volgend jaar een hoop kapotte planten moeten vervangen !

 
Wijzig de voortuin niet zonder toestemming! PDF Afdrukken E-mail

Het voorjaar is weer begonnen… Bij sommige bewoners speelt dan kennelijk de behoefte op om wijzigingen in de voortuinen aan te brengen. Om een wijziging in de voortuin aan te brengen is echter ten allen tijde toestemming nodig van de vereniging. De voortuinen zijn nl. eigendom van de Vereniging Witte Wijk. Verwey VVE Management zal wijzigingsvoorstellen die worden ingediend toetsen aan het beeldkwaliteitplan en de besluiten van de algemene ledenvergaderingen en in overleg met het bestuur vervolgens een beslissing nemen. Voorkom dus teleurstelling en vraag een wijziging die betrekking heeft op de voortuin altijd aan ! Bewoners die zonder toestemming wijzigingen doorvoeren in de voortuin lopen het risico op extra kosten omdat de vereniging hierop strikt zal handhaven en evt. kosten die met het terugdraaien van de wijziging gepaard gaan zal verhalen op degenen die de wijziging hebben aangebracht. Deze regels gelden ook voor huurders in de Witte Wijk. Deze dienen via Wonen Zuid die eigenaar is van de woningen een wijzigingsverzoek in te dienen.

 
Verwey VVE management eerste aanspreekpunt voor alle zaken m.b.t. Witte Wijk PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 19 maart 2011 01:09

Vandaag zijn alle leden per brief op de hoogte gesteld van de contactgegevens van Verwey VVE management.
Hiermee is Verwey VVE management voortaan het eerste aanspreekpunt voor klachten, vragen en opmerkingen m.b.t. de Witte Wijk. Daar waar nodig zal men deze met het bestuur bespreken maar standaardzaken en alle financiële zaken worden direct door Verwey VVE management afgehandeld.

We doen een beroep op iedereen de formulieren die bij de brief zijn gevoegd terug te sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop zodat de Vereniging over actuele contactgegevens beschikt. Ook is dit belangrijk omdat we zo kunnen overgaan tot automatische incasso van de maandbijdrage hetgeen scheelt in de administratieve werkzaamheden maar ook in de betaalachterstanden. Het retouradres is geadresseerd in Rotterdam. Verwey heeft 2 kantoren (Rotterdam en Heerlen), alle post loopt via antwoordnummer Rotterdam maar komt wel in Heerlen terecht binnen een dag.

Van belang om te melden  is ook dat:

 

 • Verwey VVE management de komende tijd actief het beeldkwaliteitplan Witte Wijk zal gaan handhaven in de Witte Wijk  aan de hand van de bepalingen die in het koopcontract verankerd zijn en/of door de algemene ledenvergadering zijn besloten.
 • Verwey VVE management leden met een betaalachterstand in opvolging van de zaken zoals die door Smeets Accountancy werden uitgevoerd in het verleden de komende tijd zal gaan manen tot betaling en evt. aan het incassobureau zal overdragen.

 

De contactgegevens zijn:

Verwey VVE Management
Akerstraat 130 A
6417 BR Heerlen

Telefoon: 045-5742057
Fax: 045-5741953
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 
Verweij VVE management aangesteld als extern bestuurder PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 11 februari 2011 23:29

Op 15 december 2010 heeft de algemene ledenvergadering besloten om Verweij VVE management per 1 januari 2011 aan te stellen als extern bestuurder van de Vereniging Witte Wijk voor een jaar ter ondersteuning van het bestuur. Na een jaar zal de algemene ledenvergadering beslissen over evt. voortzetting van het contract. Verweij VVE management heeft ruime ervaring met het beheer van Verenigingen van Eigenaren. Zij zullen niet alleen de financiële administratie overnemen (thans ondergebracht bij Smeets Accountancy) maar ook het bestuur ondersteuning gaan bieden op diverse terreinen zoals het handhaven van het beeldkwaliteitplan in de Witte Wijk, meerjarenplanning etc. Tevens wordt Verweij VVE management het eerste aanspreekpunt voor klachten van bewoners m.b.t. zaken die de vereniging aangaan zoals bijv. het groenonderhoud. Alle leden ontvangen op korte termijn de notulen van de afgelopen ledenvergadering. Tevens ontvangen alle leden op korte termijn een brief waarin Verweij VVE management zich zal voorstellen. In deze brief staan tevens alle belangrijke gegevens vermeld m.b.t. de kanalen (correspondentieadres, e-mail en telefoonnummer) hoe men de Vereniging Witte Wijk voortaan kan bereiken voor alle vragen, klachten en opmerkingen. Deze gegevens zullen eveneens via deze site beschikbaar zijn zodra alle leden zijn geinformeerd.

 
Terugblik 1e Nieuwjaarsreceptie PDF Afdrukken E-mail

Ondanks de ietwat geringe (wellicht moet het idee nog wat groeien) opkomst kon er teruggekeken worden op een voor de aanwezigen leuke en gezellige (eerste) nieuwjaarsreceptie van de Witte Wijk waarbij weer eens bijgepraat kon worden met bekenden en kennisgemaakt met andere bewoners van de Witte Wijk. De nieuwjaarsreceptie was volledig mogelijk gemaakt door de gemeente Heerlen die een subsidie uit het budget voor wijkgerichte activiteiten beschikbaar stelde voor deze avond. We bedanken de gemeente Heerlen en alle aanwezigen en we hopen in de toekomst nog eens een wijkgerichte activiteit te kunnen organiseren om de onderlinge contacten in de Witte Wijk te bevorderen.

 
Aankondiging nieuwjaarsreceptie Witte Wijk PDF Afdrukken E-mail
maandag, 10 januari 2011 18:55

Op vrijdag 21 januari 2011 zijn alle bewoners van de Witte Wijk van 19.00-22.00 uur welkom in het SBM gebouw (Jacob van Maerlantstraat 35) om gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar ! Alle bewoners in de Witte Wijk zullen spoedig een uitnodiging voor deze activiteit, die mede dankzij de gemeente Heerlen georganiseerd kan worden, per post ontvangen.

 
Nieuwe maandbedragen per 1 januari 2011 PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 29 december 2010 20:17

Voor leden die hun glasverzekering hebben opgezegd per 1 januari geldt per die datum het lagere maandbedrag van 16,71 euro per maand. Voor leden die hun glasverzekering niet hebben opgezegd geldt ongewijzigd het bedrag van 18,50 euro per maand. De opzegtermijn is reeds verstreken. Komend jaar krijgt iedereen opnieuw de mogelijkheid om per 1 januari 2012 op te zeggen of de glasverzekering mee te verzekeren. Nogmaals: voorkom aanmaningen en incasso procedures en betaal aub maandelijks het correcte bedrag!

 

 
Foto's Sinterklaas op de Molenberg 2010 PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 11 december 2010 14:53

Ook dit jaar bezocht de Goedheiligman de Molenberg weer, klik hier voor de foto's !

 
Extra algemene ledenvergadering op woensdag 15 december a.s. PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 03 december 2010 13:11

Het bestuur van de Vereniging Witte Wijk heeft een extra algemene ledenvergadering ingelast op woensdag 15 december om 19.30 uur. Leden woonachtig buiten de Witte Wijk ontvangen de stukken waarschijnlijk een der komende dagen per post. (als de TNT niet staakt tenminste) Leden in de wijk hebben de stukken inmiddels ontvangen. De notulen van de afgelopen ledenvergadering van 27 mei 2010 zijn hier te vinden.

 

 
Stadsdeelbezoeken 2010, een terugblik PDF Afdrukken E-mail
zondag, 24 oktober 2010 14:19

In juni en juli is het college op bezoek geweest in de vier stadsdelen. Bij het uitnodigen is gebruik gemaakt van alle emailadressen zoals die bij Buurtgericht Werken bekend zijn. Daarbij is aan iedereen gevraagd om de uitnodiging door te sturen naar het eigen emailbestand. Op deze manier ontstond een kettingreactie. In alle buurten is gebruik gemaakt van locaties die niet meteen voor de hand zouden liggen zoals het Carbooncollege in Hoensbroek, de speeltuin in Heerlerbaan, het Grand Hotel in Heerlen en het restaurant Grand Turqoise in Heerlerheide. Over de deelname kunnen we best tevreden zijn. In totaal bezochten zo’n 350 bewoners uit onze stad de stadsdeelgesprekken.  Klik op lees meer voor het hele artikel

Lees meer...
 
15e straatmarkt Voskuilenweg op zondag 29 augustus a.s. PDF Afdrukken E-mail

De 15e jaarlijkse straatmarkt aan de Voskuilenweg staat alweer voor de deur. Met meer dan 125 marktkramen (met gebruikte goederen) en genoeg ander vertier belooft het ook dit jaar weer een erg leuke dag te worden. 15 jaar geleden namen de organisatoren en initiatiefnemers, Leon van de Akker en Roel Leers, het besluit om de organisatie van dit jaarlijkse evenement op te starten. ‘We begonnen toen met 27 kramen.  Inmiddels zijn daar ruim 100 kramen bijgekomen waarmee de straatmarkt nu echt aan zijn maximum zit’ vertellen Leon en Roel zichtbaar enthousiast. (klik op lees meer voor de hele aankondiging)

Lees meer...
 
Incassobeleid bij betaalachterstanden maandbijdrage aangescherpt PDF Afdrukken E-mail

Bij de laatste algemene ledenvergadering en bij de kascontrole is door de leden aangegeven dat er een strikter beleid gevoerd zou mogen worden met betrekking tot betalingsachterstanden van de maandelijkse bijdrage. Eind mei was er sprake van achterstallige betalingen van ca 2900 euro. 

Het bestuur heeft n.a.v. deze opmerkingen per direct het volgende beleid (waarvan inmiddels alle leden per brief op de hoogte zijn gesteld) ingesteld:

 Bij een betalingsachterstand van twee maanden wordt een eerste herinnering gestuurd
 Bij een betalingsachterstand van drie maanden wordt een aanmaning gestuurd. Er worden dan 
tevens € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 Bij een achterstand van vier maanden wordt incasso bureau Adactio ingeschakeld. De kosten hiervan komen bovenop de te betalen achterstand en kunnen flink oplopen.

Wij raden u dus aan tijdig maandelijks het correcte bedrag (18,50 euro) te betalen.

 
Notulen laatste algemene ledenvergadering beschikbaar PDF Afdrukken E-mail
zondag, 08 augustus 2010 00:50

De notulen van de algemene ledenvergadering van 27-05-2010 zijn nu ook beschikbaar via het onderdeel documenten. Deze notulen zullen geagendeerd worden voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter goedkeuring.

 

 
Let op: oplichters actief in de Witte Wijk! PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 29 juli 2010 23:22

Uit het LD van 30 juli:

Bejaarde Heerlense (80) bestolen in eigen huis

Een bejaarde vrouw van 80 jaar is dinsdagmiddag in haar woning aan de Zondagstraat in Heerlen bestolen door vier onbekende vrouwen.
Twee vrouwen belden aan met het verhaal dat ze net in de straat waren komen wonen. De twee andere vrouwen bleven op straat wachten. Met een smoes over een probleem op de badkamer wisten de vier naar binnen te komen. Na enige tijd vertrok het viertal weer en bleek dat een geldbedrag uit de woning gestolen was. De politie waarschuwt voor de werkwijze van deze vrouwen, die ook al andere mensen lastig hebben gevallen.

 
Gastenboek niet bereikbaar om technische redenen PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 29 juli 2010 23:21

Het gastenboek is door technische problemen tijdelijk niet beschikbaar voor reacties. Aan een oplossing wordt gewerkt.

 

 
Aandacht voor Witte Wijk bij TV Limburg PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 17 juli 2010 21:03

TV Limburg had in het programma TV Limburg Wonen onlangs ook aandacht voor het seniorencomplex Pius Vista en de Witte Wijk. Klik hier om de betreffende uitzending van 17 juli online terug te zien. Vanaf 9.12 minuten komt Pius Vista aan de orde, vanaf 12.27 minuten is er aandacht voor de Witte Wijk.

 
Uit het LD: Broederschool heeft nieuw schoolplein PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 10 juli 2010 21:09

 De Broederschool in Heerlen heeft dinsdag het nieuw ingerichte schoolplein feestelijk geopend.
Hinkelbanen, nieuwe houten banken en een klimrek sieren de speelplaats. "Het gerenoveerde plein nodigt uit om te spelen”, weet directeur Loek Damen.  Verschillende mensen en partijen zetten hun schouders onder het werk. Zo schilderden bijvoorbeeld leerlingen van de Praktijkschool de buitenberging en werden de banken geplaatst door leerlingen van het Carbooncollege. De renovatie van het plein hoort bij het ‘projectplan Molenberg'. Klik op lees meer voor het hele artikel

Lees meer...
 
Heg snoeien en geen gereedschap ? PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 01 juli 2010 19:06

GroenTotaal is inmiddels begonnen met het snoeien van de heggen in de Witte Wijk. We hopen dat een dezer dagen alle heggen gesnoeid zullen zijn. Voor wie zelf een heg te onderhouden heeft die niet onder beheer van de vereniging valt (bijv. in de achtertuin grenzend aan een brandgang) en geen gereedschap heeft om deze te snoeien biedt de Vereniging Witte Wijk een electrische heggenschaar te leen aan (tegen borg van 20 euro). Bewoners die deze willen lenen kunnen contact opnemen met dhr Eggen (045-5714808)

 
Telefoonnummer klachten Groenonderhoud gewijzigd PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 01 juli 2010 18:59

Het telefoonnummer voor het melden van klachten bij het bestuur van de Vereniging over het groenonderhoud is gewijzigd in: 06-14558896

 
Uit het LD: Subsidie voor nieuwbouwproject bij Vossepark PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 11 juni 2010 17:42

De gemeenteraad van Heerlen stelt ongeveer een half miljoen euro beschikbaar voor het nieuwbouwproject aan de Nicolaas Beetsstraat, tussen de wijken Molenberg en Vossepark. In 2004 werden op deze locatie 157 woningen gesloopt. De gemeente Heerlen en de ontwikkelaar, Nicolaas BV (een samenwerking tussen Wonen-Zuid, Grouwels Daelmans en VOC) willen nu 64 woningen terugbouwen. Dit is minder dan aanvankelijk gepland. Bovendien zijn deze huizen van een goedkopere klasse. Dit is volgens beide partijen nodig voor deze wijk, omdat het in een krimpende woningmarkt verkeert. Zonder de gemeentelijke bijdrage van 483.456 euro is het plan niet uit te voeren. Door de bouw van minder woningen dan gepland, rust er een tekort op het plan van 1,1 miljoen. De investering van de gemeente wordt grotendeels besteed aan de aanleg van infrastructuur en groenvoorzieningen en de kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Door nu het half miljoen te reserveren, kan de gemeente gaan onderhandelen met de ontwikkelaar om tot een financiële en inhoudelijke overeenstemming van het te komen. De raad heeft unaniem ingestemd met het plan, maar fracties gaven wel aan moeite te hebben met de afdekking van het geld uit de algemene reserve grondbedrijf. Het bouwplan is het sluitstuk van de herstructurering van Molenberg en een belangrijke verbinding van het oude gedeelte van Molenberg met de nieuwe Heerlense buurt Vossepark.

 
Uit het LD: Geld voor Oliemolen PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 10 juni 2010 21:16

De gemeente Heerlen draagt 25.000 euro bij in de kosten voor het opknappen van de Oliemolen. Met dat bedrag wordt het waterrad hersteld. De eigenaren van de Oliemolen hebben een zesjarig onderhoudsplan opgesteld om het historisch monument in stand te houden. In totaal, heeft de Monumentenwacht Limburg becijferd, is met het behoud van het gebouw een bedrag van 217.000 euro gemoeid. Behalve de gemeente dragen ook de provincie en het rijk bij in de kosten. Nu Heerlen over de brug komt, geeft de provincie in elk geval ook een subsidie van 25.000 euro. De Oliemolen is een gebouw met een rijke historie en beschikt over een van de weinige nog werkende watermolens van Nederland.

Bron: LD

 
Laatste renovatieronde voortuinen start woensdag 2 juni PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 29 mei 2010 19:07

Hoveniersbedrijf Habets/Peeters zal a.s. woensdag 2 juni starten met de renovatie van de laatste serie voortuinen. Eerst zullen de oude planten worden verwijderd. Mocht u planten voor u zelf willen behouden dan kunt u deze er alvast uithalen. Planten die moeten blijven staan kunt u, door middel van een label met tekst, merken. Vervolgens zullen de perken per schema worden aangeplant. Het kan dus zijn dat het lijkt of er perken worden overgeslagen. Alle perken waarvan door de bewoners is aangegeven dat ze gerenoveerd dienen te worden zullen echter op korte termijn en achter elkaar worden aangeplant. Het is nodig dat de jonge aanplant in het begin en in droge periodes water krijgt om de wortelgroei te bevorderen. Wij vertrouwen dan ook op uw medewerking.

 
Uitnodiging en stukken algemene ledenvergadering verstuurd PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 15 mei 2010 22:10

De uitnodiging en stukken voor de algemene ledenvergadering zijn gisteren bij de leden bezorgd. Leden woonachtig buiten de Witte Wijk ontvangen de stukken waarschijnlijk een der komende dagen per post. De notulen van de vergadering van 7 mei 2009 zijn hier te vinden. Bent u verhinderd op donderdag 27 mei ? U kunt naar eigen wens iemand volmachten om uw stem uit te brengen op de algemene ledenvergadering m.b.t. de agendapunten waarover zal worden gestemd. U kunt hiervoor als hulpmiddel een formulier Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. bij het bestuur danwel iemand schriftelijk volmacht verlenen. Het formulier zal ook z.s.m. worden aangeboden via de site. Conform artikel 13.2 van de statuten geldt dat
een stemgerechtigde voor maximaal 2 personen als gevolmachtigde kan optreden.

 
Vragen, suggesties of opmerkingen ? PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 11 mei 2010 21:02

Vragen, suggesties of opmerkingen ? Het bestuur van de Vereniging Witte Wijk is ook per Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. bereikbaar ! We zijn overigens dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden maar ook vrijwilligers die geen interesse hebben in een bestuursfunctie maar wel bereid zijn zich in te zetten voor de Witte Wijk zijn welkom. Denk bijv. aan deelname in een Groencommissie, het rondbrengen van nieuwsbrieven in de wijk etc. Interesse ? Neem Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. met ons op.

 

 

 
Deel van de binnenring open voor verkeer PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 11 mei 2010 21:00

Inmiddels is de Binnenring tussen de Schaesbergerweg en de Kapelweg open voor het verkeer. De fiets/voetgangersbrug bij de kasteelruine en de tunnel ter hoogte van Wagenschutsweg en Grote heiweg zijn klaar en in gebruik. De wijken Meezenbroek, Palemig  en Heihoven in Heerlen en de Kakert in Landgraaf zijn nu dus bereikbaar via de binnenring. Verder is voor het autoverkeer de kasteelruïne nu definitief bereikbaar via de rotonde bij de Hompertsweg. De voltooiing van het laatste deel van de Binnenring is afhankelijk van de juridische procedure voor het verkrijgen van de benodigde grond. Pas hierna kan gestart worden met de aanleg van het laatste gedeelte van de Binnenring.

 
Informatiebrief brand Domushuis PDF Afdrukken E-mail
maandag, 19 april 2010 16:29

Op 18 maart j.l. was er brand in het Domushuis. Onderstaand een brief ter informatie. Klik op lees meer voor de gehele brief.

Beste lezer,

Zoals U wellicht vernomen heeft is op 18-03-2010 brand geweest in onze Domus vestiging. Middels dit schrijven wil ik U over de juiste toedracht op hoogte brengen. Rond 19.00 heeft een bewoner  een brand veroorzaakt op de begane grond van het pand. Het aanwezige personeelslid heeft, volgens protocol, perfect gehandeld. Dankzij zijn snelle ingrijpen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. De bandweer was binnen vier minuten ter plaatse en had de brand direct onder controle. In diezelfde tijd zijn alle bewoners volgens voor opgesteld plan geëvacueerd en geteld op de daarvoor bestemde plaats.

Lees meer...
 
Aanvullende afspraken met GroenTotaal gemaakt PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 16 april 2010 18:19

Zoals u hebt gemerkt is GroenTotaal weer begonnen met het groenonderhoud in de Witte Wijk.
Naar aanleiding van klachten van bewoners over het groenonderhoud en de signalen op de laatste algemene ledenvergadering heeft er inmiddels met GroenTotaal een gesprek plaatsgevonden in aanwezigheid van de Vereniging Witte Wijk, Wonen Zuid en een tweetal bewoners. In dit gesprek zijn een aantal aanvullende afspraken gemaakt:

 • Bij de boomspiegels onder de bomen dient er op gelet te worden dat ook het onkruid verwijderd wordt
 • Onkruidbestrijding langs grasranden word secuurder gedaan om het ontstaan van gele randen te voorkomen
 • Gras maaien van eind maart tot eind september: 1 keer per week (27 x per jaar)
 • Het gemaaide gras blijft liggen maar mag niet met bladblazer de straat en stoep op geblazen worden !  De reden dat het gemaaide gras blijft liggen is dat het dient als bemesting voor het gemaaide gras. Daarnaast zijn er aan het opruimen van het gras aanzienlijke kosten verbonden die zouden leiden tot een stijging van de maandelijkse bijdrage.
 • Randen knippen rond bomen en palen 1x per 2 weken (13 x per jaar)
 • Graskanten knippen 6 x per jaar. Graskanten afsteken 1 x per jaar
 • Dode planten kunnen op verzoek van de Vereniging Witte Wijk verwijderd worden zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn
 • Aan het verwijderen van grote heesters en bomen zijn meerkosten verbonden
 • Perken worden 8 x per jaar geschoffeld. Haagvoet wordt 8 x per jaar geschoffeld. Daarnaast vindt er een voor- en najaarsbeurt plaats.
 • Kniphaag wordt nu 2 x per jaar geknipt, dit is onvoldoende. Zonodig 1 x extra knippen
 • Het snoeiafval dient opgeruimd te worden
 • Van sierheesters lager dan 2 meter en hoger dan 1 meter is het onderhoud onvoldoende, dit moet beter


Er is tevens afgesproken dat er strikter gecontroleerd zal worden door een afvaardiging van de Vereniging Witte Wijk, Groen Totaal en zonodig met ondersteuning van de wijkmeester. Heeft u klachten over het groenonderhoud? Meld deze dan bij het bestuur ! Alleen zo kunnen we uw klachten proberen op te lossen !

 
Donderdag 27 mei algemene ledenvergadering PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 15 april 2010 22:39

Het bestuur van de Vereniging Witte Wijk Molenberg heeft de datum voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld op donderdag 27 mei. Uiterlijk maandag 17 mei ontvangen alle leden van de vereniging schriftelijk een uitnodiging, uitgebreide agenda en de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.

 
Parkeerproblematiek Witte Wijk aangekaart bij Gemeente Heerlen PDF Afdrukken E-mail
zondag, 11 april 2010 19:59

Afgelopen vrijdag heeft de Vereniging Witte Wijk in een constructief gesprek met dhr R. Smeets van de Gemeente Heerlen de parkeerproblematiek in de Witte Wijk opnieuw onder de aandacht gebracht. Vooral de situaties in de Zaterdagstraat en op het Dr Nolensplein zijn nader bekeken. Veel parkeeroverlast ontstaat doordat werknemers van met name DocMorris hun auto in de Witte Wijk parkeren. De gemeente zal nu gaan bekijken of er wellicht een andere oplossing mogelijk is voor de werknemers van DocMorris om hun auto te parkeren waardoor de Witte Wijk ontlast zou worden. Alternatieven zijn ook aan bod gekomen zoals het realiseren van meer parkeerplaatsen in de Zaterdagstraat en het maken van insteekhavens op het Dr Nolensplein. De gemeente Heerlen zal nu diverse scenario’s verder uitwerken en deze vervolgens weer bespreken met de Vereniging Witte Wijk. Daar waar nodig zullen in een later stadium de bewoners van de betreffende straten worden uitgenodigd om mee te denken over mogelijke oplossingen en voorstellen van de Gemeente. Wordt dus nog vervolgd.

 
Informatie over de renovatie van de voortuinen PDF Afdrukken E-mail

Er is meer informatie over de renovatie van de voortuinen.

Zo kunt u hier een formulier vinden, waarin u kunt kiezen voor welk inrichtingsplan u kiest.

De desbetreffende plannen kunnen hier gevonden worden:

Plan 2, plan 3 en plan 4

 
Wisseling van de wacht PDF Afdrukken E-mail

Vanaf heden zijn er een aantal wisselingen binnen het bestuur ingevoerd.

Hetgeen betekent, dat het bestuur uit de volgende personen bestaat:

Dhr. H. Eggen  Voorzitter / Penningmeester (tel. 0455714808)
Dhr I. Selker  Vice-voorzitter
Mevr. J van den Akker  Secretaris
Dhr. J. van der Eijnden  Bestuurslid
   

Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Heeft u interesse?

Dan kunt u bellen met de heer Eggen.

Het bestuur wenst u een gezond 2010!

 
Sinterklaas intocht PDF Afdrukken E-mail
Op zondag 29 november 2009 kwam Sinterklaas in Molenberg.

Het was nog even spannend of het allemaal door kon gaan, want het waaide en het regende heel hard.

Gelukkig kwam rond 13.00 uur het zonnetje langzaam een beetje te voorschijn.

Het was in ieder geval droog.

Sint ging eerst op bezoek bij de mensen in de Hollehof.

 

  

Na een praatje en een kopje koffie trok Sint samen met de Harmonie St. Bernadette en vele kinderen en (groot)ouders door enkele straten van Molenberg.

 

 


In de Broederschool was de zaal mooi versierd en werden de Sint, de 13 Pieten en iedereen welkom geheten.

Er waren zo’n 150 kinderen en dan nog de volwassenen.

 

 

 

Na wat liedjes dansjes en vele handjes was het weer tijd dat de Sint met al zijn Pieten verder trok.

Het was een gezellige en geslaagde middag.

Sinterklaas en de Pieten vonden het fijn om weer op deze manier in Molenberg welkom te worden ontvangen.  Dank aan de vrijwilligers, de school, de harmonie, de gemeente en SBM (ondersteund door Alcander)  Foto’s : dhr. H. Eggen 
 
Kattenoverlast PDF Afdrukken E-mail
Net als 2 jaar geleden krijgen we meldingen dat het aantal zwerfkatten weer toeneemt. Niet alleen de stank is vervelend maar als er vaker een kat in uw tuin is, is het raadzaam met handschoenen te tuinieren. U kunt er wormpjes in uw eigen ontlasting van krijgen. Bovendien zitten we niet op kattenconcerten te wachten. Hebt u overlast meldt dit dan bij de Openbare Werken van de Gemeente Heerlen tel. 5604000. Waarschijnlijk kan ook het Dierenasiel u helpen, vraag dan wel van tevoren of er kosten aan zijn verbonden! Dringende oproep: voer de zwerfkatten niet. Zo houdt u het probleem in stand!
 
Straatmarkt Voskuilenweg 2009 wederom groot succes PDF Afdrukken E-mail

Op zondag 30 augustus jl. vond voor de 14e keer de jaarlijkse straatmarkt aan de Voskuilenweg plaats. Ook wittewijk.nl droeg op diverse vlakken actief haar steentje bij en bezocht natuurlijk deze jaarlijkse straatmarkt. Onderstaand volgt een verslag.

Al vroeg in de morgen plaatste de organisatie, onder aanvoering van Leon en Roel, de bijna 150 marktkramen. Al om 04.00u. was men in de weer! Nadat vorig jaar de Holleweg wegens werkzaamheden openlag en deze straat afgesloten was sloot de organisatie dit jaar weer de straat af. Dit ging gelukkig prima en zorgde voor rust en overzicht. Via een omleiding langs de rand van de Witte Wijk bleef iedereen goed bereikbaar en de situatie overzichtelijk.

Opvallend is dat er ook steeds meer deelnemers uit de Witte Wijk deelnemen. Bovendien nemen veel verenigen uit onze wijk deel: de scouting verkoopt broodjes met beleg van de BBQ, de carnavalsvereniging bemant diverse kramen en spekt zo de kas, de Zonnebloem (de kersverse afdeling Molenberg!) presenteerde zich en deed met koffie en wafels erg goede zaken terwijl harmonie fanfare Sint Bernadette een geweldige rondgang over de markt maakte en een heus koffieconcert bij verpleeghuis Bergweide gaf. Ook de komst, rondgang en het optreden van de Coriovallum Pipe Band vormde een van de hoogtepunten, werkelijk geweldig klonk het alom.

Bejaardenhuis Hollehof bemenste 3 (overvolle) kramen met koopjes en stelde haar binnentuin open voor een concert van het grote draaiorgel ‘Atlanta’. Ook zij hebben de smaak te pakken. Naar verluidt zou deze eerste actieve deelname nu al naar meer smaken. Ook dat klinkt dus erg goed.

 

 

Van ’s morgens vroeg tot in de late namiddag was het weer een drukte van belang en dat terwijl er echt heel veel te doen was in de regio. Een compliment voor onze buurt, dit doen we toch maar weer met z’n allen!

Alsof het nog niet genoeg was waren er muziekuitvoeringen van zelfs 2 authentieke draaiorgels, reed er een heuse ijsbakfiets rond en was er een show van legervoertuigen uit de 2e wereld oorlog. Opmerkelijk is bovendien dat de toegang gratis is en dat blijft natuurlijk zo vertelde de organisatie.

Ook het kindervermaak bleek wederom een schot in de roos terwijl café Paniek overuren leek te draaien omdat de marktbezoekers ook dit jaar nogal dorstig bleken.

De laatste zondag in augustus 2010 volgt de 15e editie. Wij zijn dan zeker weer van de partij en hopen ook dat u weer massaal komt. Wist u bovendien dat de bijna 150 kramen reeds weken voordien uitverkocht waren en er ook in 2009 een wachtlijst van deelnemers voor deze straatmarkt bestond…

 

 

 
In memoriam Peter Smits 1948-2009 PDF Afdrukken E-mail

Onlangs ontvingen wij het droeve bericht dat Peter aan de gevolgen van een hartaanval was gestorven.

Wij kenden hem hier in de wijk als een flamboyante man, altijd met hoed en vaak met gedurfde jasjes. En altijd vrolijk, in voor een praatje en vol fantastische verhalen die gevolgd werden met een schaterlach. Hij kon nooit “nee”zeggen en was altijd in de weer met muziek, boeken, HTM of wie dan ook zijn hulp nodig had. Hij was een duizendpoot die vele muziekinstrumenten bespeelde, Drs. P. fantastisch kon na doen (met orgeltje) en prachtige (oude) volksliedjes vertolkte en ook nog componeerde.

Maar eigenlijk was er een ding dat echt belangrijk voor hem was en dat waren de mensen. Het contact met iedereen zorgde ervoor dat hij het altijd druk had, vaak te laat was en soms wat chaotisch maar dat hoorde bij hem en het werd hem ook altijd vergeven. We zullen hem gaan missen, zijn persoonlijkheid en zijn talent. Laten we hem met genegenheid en respect herdenken!

 

Voor diegenen die de cd “Puur” van Peter Smits nog willen bestellen, dit kan op www.triskell-media-arts.nl

 

 
Glasschade? PDF Afdrukken E-mail

Belangrijk bij glasbreuk!

Wanneer er een ruit gesneuveld is, kunt u bellen met een 24 uurs service. U belt naar Glasservice Herstel (0800-0226688) en vermeldt duidelijk dat u via Wonen Zuid en glasverzekering Midglas nv bent verzekerd. De factuur moet dan naar Wonen Zuid en niet naar u. Wonen Zuid dient deze dan weer in bij Midglas.

Hier kunt u de glasverzekering bekijken.

 
Voorbeeld PDF Afdrukken E-mail

Wist U dat...?

De Witte Wijk als voorbeeldwijk dient voor de rest van het land? De Witte Wijk is namelijk een van de weinige en eerste wijken waarbij de bewoners niet alleen succesvol geprotesteerd hebben tegen de sloop van hun wijk, maar ook actief bezig zijn met de consequenties die dat met zich meebrengt. Zo is er, zoals U vast niet ontgaan is, een totaal nieuw beeldkwaliteitsplan ontwikkeld. Dit hebben de Vereniging Van Eigenaren (VVE), waarin de woningeigenaren en Wonen Zuid (de eigenaar van de huurwoningen) verenigd zijn, samen met de gemeente en bouwhulp ontwikkeld.

Dat valt op. Wilt U hier meer over lezen, over hoe dit bekeken wordt door neutrale ogen? Lees hier dan meer erover!

 
Oude foto's PDF Afdrukken E-mail

Wist u dat er een hele hoop oude foto's te vinden zijn van de Molenberg?

Op de website www.rijckheyt.nl is het gemeentearchief voor Brunssum, Heerlen, Nuth, Simpelveld, Voerendaal en Gulpen-Wittem te zien. De foto's van de Molenberg kunt u vinden door daar op "Fotocollectie" te klikken en vervolgens bij "Wijk" Molenberg in te vullen en bij "Plaats" Heerlen.

Veel plezier!

 
Oproep PDF Afdrukken E-mail

Heeft u oude foto's van de Witte Wijk? Staat een straat of een huis op?

We zouden het zeer kunnen waarderen als u deze met ons deelt. U kunt ze Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. digitaal aanleveren, of op een USB-stick of als "echte" foto afgeven aan de Voskuilenweg 58. Dan zullen wij de foto's inscannen en aan u teruggeven. De foto's zult u dan terugzien op deze site.

Alvast hartelijk bedankt!

 
Voorbeeld 2 PDF Afdrukken E-mail

Niet alleen het KEI-centrum gebruikt de Witte Wijk als voorbeeld, ook het VROM ministerie gebruikt de Witte Wijk als voorbeeld hoe wijken verbeterd kunnen worden in plaats van gesloopt te worden.

Dit valt te lezen in dit artikel. Het is geschreven door RIGO Research en Advies BV en is ook van de VROM pagina rechtstreeks te downloaden. Hoofdstuk 3 is het meest interessant. Deze gaat namelijk over de Witte Wijk.

Veel leesplezier!